Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Masennus ja ärtynyt suoli - miten nämä liittyvät toisiinsa?

Masennus ja ärtynyt suoli - miten nämä liittyvät toisiinsa?


Ärtyneen suolen oireyhtymä ja masennus – miten ne liittyvät toisiinsa? Koostimme tietopaketin ärtyneen suolen ja masennuksen yhteydestä sekä hoitokeinoista.

Henkinen kuormitus ja vatsan toiminta ovat usein yhteydessä toisiinsa. Ärtyneen suolen yhteydessä esiintyy usein etenkin masentuneisuutta, ahdistuneisuutta ja jännittyneisyyttä. Suoliston ja keskushermoston väliltä on useissa tutkimuksissa löydetty vahva yhteys, mutta ei ole täyttä varmuutta siitä, aiheuttavatko psyykkiset vaivat vatsavaivoja vai toisinpäin.

Haastattelimme psykiatri Hannu Silvennoista päästäksemme perille ärtyneen suolen ja masennuksen yhteydestä.

Millainen yhteys masennuksella ja ärtyneen suolen oireyhtymällä on?

"Ne esiintyvät usein yhdessä. On todettu, että ärtyneen suolen oireyhtymästä kärsivillä on enemmän masennus- ja ahdistusoireita kuin väestöllä keskimäärin. Seurantatutkimuksissa on huomattu, että ärtyvästä suolesta kärsivillä ihmisillä, joilla ei diagnoosihetkellä ole masennus- tai ahdistusoireita, on viiden vuoden kuluessa suurempi, jopa kaksin- tai kolminkertainen riski saada niitä. Masennuksen ja ahdistuksen lisäksi seurantatutkimuksissa on ilmennyt myös uniongelmia."

Mistä yhteys johtuu?

"Sitä ei tiedetä, mutta erilaisia hypoteeseja ja teorioita on esitetty. Erään teorian mukaan molempia oireita aiheuttaa hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin hormonitoiminnan häiriö, toisen teorian mukaan syynä on tulehduksellisten välittäjäaineiden epänormaali määrä ja kolmas osoittaa sormen tryptofaaniaineenvaihdunnan puutteisiin, joitain mainitakseni. Erilaisia teorioita on monia, mutta oireiden tarkkaa syntymekanismia ei vielä tiedetä."

Miten ärtyvää suolta ja sen yhteydessä esiintyvää masennusta voi hoitaa?

"Kannattaa hoitaa molempia. Ärtyneen suolen osalta on syytä aloittaa ruokavaliohoito. Masennusta voi hoitaa erilaisilla psykologisilla hoitomenetelmillä, joissain tapauksissa myös lääkkeillä. Psykoterapia voi helpottaa masennuksen lisäksi myös vatsaoireita."

"Depressiolla sairautena selkeät oireet ja merkit"

"On hyvä muistaa, että lähes meitä kaikkia masentaa joskus, mutta depressiolla sairautena on selkeät oireet ja merkit. Ärtyvään suoleen voi liittyä sekä lievää mielialan laskua että depressiota. Jos hankalat vatsaoireet masentavat, voi niiden aiheuttamaan mielialan laskuun auttaa jo vatsaoireiden hallintaan saanti. Vatsaa ja mieltä voi myös rauhoittaa erilaisilla rentoutusmenetelmillä – kannattaa kokeilla esimerkiksi mindfulnessia.

Jos kyse on kuitenkin kliinisestä depressiosta, vaatii se hoitoa erikseen. Kliinisen depression oirekriteerejä ovat muun muassa sosiaalisen toimintakyvyn häiriöt, arvottomuuden tunne, univaikeudet ja mielenkiinnon häviäminen ennen kiinnostaneista asioista.

Jos on saanut näistä kahdesta vain ärtyneen suolen diagnoosin, muttei kärsi masennusoireista, riittää että hoitaa vatsaoireita ja seurailee henkistä hyvinvointiaan mahdollisten masennusoireiden varalta. Jos sekä masennus että ärtyneen suolen oireet häiritsevät normaalia elämää ja laskevat mielialaa, kannattaa apua hakea ajoissa."