Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Kuitu on diabeetikon ystävä

Kuitu on diabeetikon ystävä


Riittävä kuidun saanti on tärkeää diabeetikolle. Kuitu auttaa sokeritasapainon ylläpidossa ja voi lisätä insuliiniherkkyyttä sekä kylläisyysastetta. Lisäksi se auttaa vatsa- ja suolisto-oireiden hallinnassa.

Ravintokuidun riittävän runsas saanti on tärkeää henkilöille, joilla on haasteita sokeritasapainon kanssa. Kuitu hillitsee aterian jälkeistä verensokerin nousua, sillä se hidastaa glukoosin (sokerin) imeytymistä verenkiertoon. 

Kuitu voi myös lisätä elimistön insuliiniherkkyyttä - tällöin pienempi määrä insuliinia riittää alentamaan verensokeria. Täysjyväruisleivän sekä hapattamalla valmistetun täysjyvävehnäleivän syömisen on myös osoitettu alentavan aterian jälkeistä verensokerin nousua. 

Kuitu lisää ruuan kylläisyysastetta, eli pitää nälkää paremmin loitolla verrattuna kuituköyhään ruokavalioon. Erityisesti kaurasta, ohrasta ja rukiista saadut viljakuidut lisäävät kylläisyyden tunnetta. Tämä tukee painonhallintaa, joka on keskeistä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa.

Kuidun rooli diabeetikon vatsa- ja suolisto-oireiden hallinnassa

Vatsa- ja suolisto-oireet ovat yleisiä vaivoja diabetesta sairastavilla. Kuitu auttaa oireiden hallinnassa. 

Oireet voivat liittyä osittain diabeteslääkkeiden käyttöön tai sairauteen itsessään. Pitkään jatkunut ja huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes voi altistaa autonomiselle neuropatialle. Se tarkoittaa suoliston hermotuksen häiriötä, jonka vaikutuksesta ravinto ei kulje suolistossa normaaliin tapaan. Tämä voi aiheuttaa ripulia tai ummetusta. 

On kuitenkin tärkeää muistaa, että diabeetikon ummetus- tai ripulioireilu ei aina johdu autonomisesta neuropatiasta, vaan taustalla voi olla muitakin syitä. 

Ripulia esiintyy jopa 20 prosentilla diabeetikoista. Sen hoidoksi suositellaan lisäämään ruokavalioon kuitua. Tarvittaessa voidaan käyttää myös ripulilääkkeitä. 

Ummetus on diabeetikoilla ripuliakin yleisempää, joidenkin arvioiden mukaan sitä esiintyy jopa 60 prosentilla pitkään sairastaneista diabeetikoista.  Diabeetikon ummetuksen hoidoksi suositellaan samoja menetelmiä kuin muillekin – riittävästi kuituja, nesteitä ja liikuntaa. Kuitutyypeistä viljojen kuitu näyttäisi olevan kaikista tehokkainta ummetuksen hoitoon. Ruokavalion ja liikunnan lisäksi saatetaan joutua turvautumaan ummetuslääkkeisiin. 

Toisinaan diabetes voi aiheuttaa myös gastropareesia eli mahalaukun hidastunutta tyhjenemistä. Gastropareesista kärsiville ei suositella kuitulisää, sillä se voi entisestään hidastaa mahalaukun tyhjenemistä.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon näkökulmasta on siis monta syytä, miksi kuidun runsaaseen saantiin kannattaa panostaa. Eri kuitulähteillä ja kuitutyypeillä on erilaiset vaikutukset verensokeriarvoihin ja diabeetikon vatsa- ja suolisto-oireisiin, joten kuituja kannattaa valita monentyyppisistä lähteistä.

Lisätietoa kuidusta ja kuidun lähteistä voit lukea tästä artikkelista


Teksti: Katri Suhonen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, Ravistamo Oy
 

Lähteet:

 • Schwab U. Kuidun saannin lisääminen ravintoon. Käypä hoito artikkeli 2020.
 • Laatikainen R. Herkän vatsan valinnat. Kirjapaja 2021.
 • Chen C. ym. 2016. Therapeutic effects of soluble dietary fiber consumption on type 2 diabetes mellitus. Experimental and therapeutic medicine 12: 1232-1242.
 • Hätönen K. ym. 2014. Hiilihydraatit ja niiden terveysvaikutukset. Miten arvioida hiilihydraattipitoisten elintarvikkeiden laatua? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. työpaperi 4/2014. (Luettavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114506/URN_ISBN_978-952-302-114-3.pdf?sequence=1)
 • Lappi J. 2014. Effects of wholegrain foods and grain fibre in intestinal tract in relation to glucose metabolism with an emphasis on wheat and rye bread effects. Publications of the University of Eastern Finland, Dissertations in Health Sciences. (Luettavissa: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1424-8/urn_isbn_978-952-61-1424-8.pdf)
 • Leipätiedotus 2019. Mitä täysjyvä on? (Luettavissa: https://www.leipatiedotus.fi/leipa-ravitsemuksessa/taysjyva/mita-taysjyva-on.html)
 • Leipätiedotus 2019. Täysjyväleipä. (Luettavissa: https://www.leipatiedotus.fi/leipa-ravitsemuksessa/taysjyva/mita-taysjyva-on/taysjyvaleipa.html)
 • McRae MP 2018. Dietary Fiber Intake and Type 2 Diabetes Mellitus: An Umbrella Review of Meta-analyses. Journal of Chiropractic Medicine 17 (1): 44-53.
 • Tunturi S. Ummetus.Terveyskirjasto Duodecim 2022.
 • Niskanen L. 2014. Hiilihydraatit, kuitu ja glykemiaindeksi. Sydänsairaudet. Kustannus Oy Duodecim. (Luettavissa:  https://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00289)
 • Punkkinen R. 2017. Diabetekseen liittyvät vatsaoireet. Suomen Lääkärilehti 72 (13): 855-862. 
 • Raninen K., Lappi J., Mykkänen H. & Poutanen K. 2011. Type of dietary fiber reflects the physiological functionality – comparison of grain fiber, inulin and polydextrose. Nutr. Rev. 69 (1):9−21.
 • Tyypin 2 diabetes. 2020. Käypä hoito-suositus. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien Yhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 18.5.2020. Luettavissa: https://www.kaypahoito.fi/hoi50056