Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Blogi: Tutkimus psylliumista ja vatsan hyvinvoinnista

Blogi: Tutkimus psylliumista ja vatsan hyvinvoinnista


Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen esittelee arvostetun GUT 2021-tiedelehden julkaisua "Psylliumin vaikutusta tutkittiin inuliini-FODMAP-hiilihydraatin aiheuttamaan kaasun tuottoon ja oireisiin ateriakokeessa".

Tausta

Psyllium tunnetaan liukenevana, viskoosina kuituna, joka sopii hyvin ummetuksen ja ärtyvän suolen hoitoon.  FODMAP-hiilihydraatit, kuten inuliini, puolestaan aiheuttavat paksusuolessa tapahtuvan käymisen välityksellä herkkävatsaisille vatsavaivoja, kuten turvottelua, ilmavaivoja, vatsakipua ja ripulia.  Erilaiset hyvin siedetyt ja turvalliset hoitokeinot, joilla voitaisiin vähentää FODMAP-hiilihydraattien suolistokäymistä ilman FODMAP:ien suoranaista rajoittamista olisivat siten tervetullut vaihtoehto ärtyvän suolen oireyhtymän (IBS) hoitoon.  

Uuden tutkimuksen asetelma lyhyesti

Arvostetussa tiedelehdessä Gut julkaistiin elokuussa 2021 tutkimus, jossa selvitettiin psylliumin vaikutusta inuliini-FODMAP-hiilihydraatin aiheuttamaan kaasun tuottoon ja oireisiin ateriakokeessa. Tutkimuksessa oli 19 ärtyvän suolen oireyhtymästä kärsivää, jotka kaikki saivat annoksen psylliumia (20 g), inuliinia (20 g), edellisten yhdistelmän (20+20 g) ja lumetta (rypälesokeri, 20 g) veteen sekoitettuna eri päivinä. Tutkittavien oireita, suolistokaasun kertymistä ja suolistossa olevan veden määrää analysoitiin uloshengityskaasusta ja MRI-laitteella 6 tunnin ajan. Lisäksi osa tutkittavista luovutti ulostetta osatutkimukseen, jossa analysoitiin inuliinin ja psylliumin käymistä ihmisulosteen koeputkimallissa. Mittauspäivän ja edellisen illan ateria oli standardisoitu sekoittavien tekijöiden vähentämiseksi. 

Tutkimuksen tulokset

MRI-tutkimuksessa havaittiin, että inuliini 20 gramman annoksella lisäsi suolistokaasun eritystä kuuden tunnin aikana tasolle 3145 ml/min (mediaani). Kun samaan annokseen inuliinia lisättiin psylliumia 20 grammaa niin kaasun muodostus oli 618 ml/min. Toisin sanoen, psylliumin lisääminen inuliinijuomaan vähensi suolistokaasun muodostumista 80 %. Myös hengityskaasumittauksen tulos osoitti, että kaasun muodostus suolistossa väheni yli 80 % (7230 vs.  1035 ppm/t). Suoliston käymistä imitoitavassa in vitro -tutkimuksessa psyllium ei vaikuttanut inuliinin aiheuttamaan kaasun tuottoon.

Pohdinta

Tutkimus osoittaa ensi kertaa, että päiväaikaan aterian yhteydessä otettu geeliytyvä psyllium-kuitu voi vähentää tai hidastaa merkittävästi FODMAP-hiilihydraatteihin kuuluvan inuliinin aiheuttamaa kaasun tuottoa IBS-potilailla. Tutkijat eivät kyenneet varmentamaan mekanismia, joka selittäisi kyseisen myönteisen vaikutuksen. He kuitenkin spekuloivat pohdintaosassa, että vaikutus voisi johtua psylliumin kyvystä hidastaa FODMAP-hiilihydraattien kulkeutumista paksusuoleen ja toisaalta siitä, että psyllium tekee ruokasulasta niin viskoosia, että paksusuolen bakteereiden on vaikea päästä nopeasti käsiksi (käyttämään) inuliinia. 

Tutkimus avaa mielenkiintoisia uusia kysymyksiä: voisiko psylliumin nauttiminen esimerkiksi runsaasti palkokasveja, viljaa tai sipulia sisältävän sisältävän aterian yhteydessä vähentää suolistoon syntyvää kaasua aterian jälkeen, ja siten vähentää oireita? Tähän kysymykseen tutkimus ei vielä anna vastausta, mutta lienee todennäköistä, että asia tullaan selvittämään jatkotutkimuksissa. Mielenkiintoinen pelinavaus joka tapauksessa tämä tutkimus on; FODMAP:ien negatiivisia vaikutuksia voidaan mahdollisesti lievittää tekemällä ruokasulasta viskoosimpaa esimerkiksi psyllium-kuidun avulla. Lienee myös todennäköistä, että muita ruuan komponentteja, jotka kykenisivät samalla tavoin vähentämään FODMAP:ien kaasun tuottoa, ryhdytään tutkimaan jatkossa enenevässä määrin. Jälleen on mitä odottaa uusilta IBS-tutkimuksilta! 

Teksti: Reijo Laatikainen, laillistettu ravitsemusterapeutti

Lähteet: 

  • Gunn D, Abbas Z, Harris HC, et al Psyllium reduces inulin-induced colonic gas production in IBS: MRI and in vitro fermentation studies Gut Published Online First: 05 August 2021. doi: 10.1136/gutjnl-2021-324784
  • Laatikainen R. Herkän vatsan valinnat. Kirjapaja 2021.